Arqueologia

Realitzem tot tipus de serveis arqueològics, en el marc de la recerca científica i també vinculades amb projectes urbanístics i de construcció d'infrastructures. Les intervencions, tant programades, preventives com les urgències, responen fonamentalment a dos objectius: ampliar i enriquir el coneixement històric i salvaguardar el patrimoni arqueològic.

serveis arqueològics

Excavacions arqueològiques

Prospeccions i sondejos

Controls i seguiments d’obra

Estudis d’impacte

Restauració, conservació de restes

Adequació i manteniment de jaciments

Estudis, anàlisis i documentació

Normativa

  LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

  DECRET  78/2002, de 5 de març, del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic