Empresa

Qui som

Us presentem una proposta de gestió integral del patrimoni cultural. Som una empresa integrada per professionals de diverses disciplines. Coneixement i experiències són els objectius finals de la nostra activitat. Estudiem el llegat històric dels nostres avantpassats, vetllem per la seva preservació i posem en valor el patrimoni al servei de la societat, perquè la gent gaudeixi i comprengui els seus orígens.

 

Antequem, SL va néixer l'any 2006 amb l'objectiu de gestionar i crear projectes de recerca i de difusió del patrimoni cultural. Actualment som un equip pluridisciplinar amb una àmplia trajectòria en l'arqueologia; l'estudi del patrimoni històric, artístic i etnològic; la gestió de museus, centres d'interpretació i col·leccions; la didàctica i el turisme cultural. L'experiència i els coneixements dels professionals que integrem l'empresa són la garantia de la qualitat dels serveis i dels projectes que portem a terme.

Terminus ante quem

El nom de la nostra empresa està plenament relacionat amb la recerca. Antequem prové de dues paraules llatines que significa abans (ante) del qual (quem). En arqueologia el terminus ante quem proporciona la datació més antiga que es pot atribuir a una resta o a un estrat, d'acord amb el seu context. Per contra, el terminus post quem ofereix la datació més moderna. 

Diccionari d'Arqueologia - TERMCAT