Museus i col·leccions

Els museus, arxius i col·leccions del nostre país disposen d'un important fons d'objectes i documents que cal preservar, estudiar i difondre. Des d’Antequem, SL posem a la disposició els nostres coneixements i mitjans al servei dels equipaments culturals, públics o privats, per a desenvolupar projectes de catalogació, estudi i restauració dels béns patrimonials mobles.

serveis

Classificació, inventari i documentació d’objectes 

Gestió de catàlegs de Museum Plus

Projectes museístics i expositius

Restauració i conservació de béns mobles

Normativa

  LLEI 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural català

  LLEI 17/1990, de 2 de novembre, de museus

   LLEI 10/2001, de 13 de juliol, d’arxius i documents